Life Science and Technology - Universiteit Leiden - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (2023)

WO Master - Techniek

Varianten: Life Science and Technology: Life Science and Science Communication and Society, Life Science and Technology: Life Science and Education (NL), Life Sc...

Life Science and Technology - Universiteit Leiden - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (1) Universiteit Leiden Leiden

Voltijd

Over de opleiding Studiepunten: 120 ECTS

Increased molecular knowledge of the mechanisms of processes in the cell can lead to better medicines or new methods for combating diseases. Our MSc students in Life Science and Technology (LST) specifically learn to understand the molecular and structural chemical and biological aspects of disease-related processes and to apply chemical and biotechnological tools to the treatment of diseases. The programme offers four specialisations and gives students a great deal of freedom in composing their tailored study programme. The molecular insight of our MSc LST students is highly appreciated by research groups in institutes such as LUMC and ErasmusMC as well as in research institutes abroad.
If...

Keuzes binnen de opleiding

 • Varianten
 • Honours
 • The Life Science and Science Communication and Society master's specialisation focuses on the interaction between science and society.
  Increasingly, the general public wants to be and needs to be informed about scientific topics. At the same time, scientists need to show accountability to the general public about their research. In this specialisation you bridge the gap between experts and the public by combining high quality research in life sciences with extensive training in science communication. After completion you have obtained the necessary knowledge and skills to either become science communicator with a strong LST background, or a researcher with a communicating mindset.
  Do you want to bridge the gap between scientific research and the public? Want to combine high quality life science research with professional science communication? Then, this master's specialisation is an excellent opportunity for you. You will be prepared for a career as a science or health communicator, policy maker, PR officer, science journalist, health officer, museum educator or a researcher with a communicating mindset.

 • The specialisation Life Science and Education prepares you for a career as a teacher in Dutch secondary schools. After completion you obtained the qualifications to be a chemistry or biology teacher.
  The master's specialisation Life Science and Education optimally prepares you to teach the subject of chemistry and/or biology to Dutch secondary school students, based on a solid background of high quality research in Life Science. The programme comprises a one-year LST component, followed by an education component in the second year. This master's specialisation uniquely enables you to make a relevant impact on society by educating today's secondary school students for tomorrow's challenges in the field of chemistry and/or biology.

  Do you want to fascinate our younger generations for the field of chemistry and biology? Are you aiming for a career as a modern and flexible teacher? Then, the Life Science and Education master's specialisation is the right choice for you. After completion, you will have obtained your teacher qualification, which is required for employment as a chemistry and/or biology teacher in Dutch secondary schools. You can also participate in the World Teachers Programme for bilingual and international teaching. As the main education component is taught in Dutch, all applicants must provide proof of proficiency in Dutch language.

 • In the master's specialisation Life Science and Business Studies, you combine high quality research in life sciences with training in management and entrepreneurship.
  Business Studies bridges science and business by focusing on areas such as technology management, innovation, entrepreneurship, operations and decision-making. In this master's specialisation you combine life science research with Business Studies. You will learn about analytical frameworks and skills for managerial decision-making. The emphasis of the business specialisation is on the application of these frameworks and skills in the context of R&D-intensive organisations. After completion, you have obtained the necessary knowledge and skills to take on managerial responsibilities in your work.
  Do you pursue a management career in industry from a LST research perspective? Do you want to learn all about technology commercialization and business development? Then, LST and Business Studies is the master's specialisation of choice for you. It enables you to broaden your scope outside research in Life Science and Technology. The specialisation offers training that is analytically rigorous and connected to practice through class discussions based on real-life business cases, company visits, guest speakers, and an internship experience.

 • + Meer
 • Heb jij interesse en ambitie om jouw leiderschapskwaliteiten en je kennis over leiderschap verder te ontwikkelen? Wil je meer leren over leiderschap in praktijk? Dan is het Leiden Leadership Programme iets voor jou.

  Het Leiden Leadership Programme is een eenjarig programma voor gemotiveerde masterstudenten waarin je leert over leiderschap en je eigen leiderschapskwaliteiten ontdekt en ontwikkelt. Door het kleinschalige onderwijs en een ondersteunende docentcoach werk je op een persoonlijke manier aan je eigen ontwikkeling. Ook volg je tijdens dit interdisciplinaire programma seminars en vaardigheidstrainingen, waardoor je meer inzicht krijgt in jouw sterke en zwakke punten en wat het effect is van jouw gedrag op anderen. Daarnaast werk je met een aantal medestudenten aan een pittige praktijkopdracht en ervaar je de complexiteit van leiderschap in de praktijk.

Life Science and Technology - Universiteit Leiden - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (3)

Kennismaken met de opleiding?

Op Studiekeuze123 kun je informatie vergelijken. Op de website van de onderwijsinstelling kun je verder lezen als de opleiding je aanspreekt.

(Video) The Dutch Educational System & Why I hate it // Dutch Person Explaining the Dutch Education System

Bekijk instellingswebsite

Talen: Engels
Bekostiging: Overheid

Studenten: 121
Studiepunten: 120 ECTS

Honours: 1 programma
Diploma: Master of Science

Toelatingseisen

 • Basiskennis
 • Taaltoets
 • Vereist vooropleiding
 • Schriftelijk verzoek

Collegegelden

€ 2.209
Wettelijk collegegeld

€ 1.084
Wettelijk collegegeld

Meer weten?

Schakelprogramma, is dat nodig? Wanneer je master niet direct aansluit op je bachelor, moet je meestal een schakelprogramma volgen. Dit wordt ook wel een premaste... Uitleg
Collegegeld en studiefinanciering voor masters Wat kost het volgen van een master? En heb je nog recht op studiefinanciering? Uitleg
Hoe meld ik me aan voor een master? Je hebt een master gevonden die je leuk vindt. Hoe meld je je dan aan? Uitleg
Belangrijke data 1 december aanmelddeadline opleiding

Mis geen belangrijke gebeurtenissen. Check belangrijke data ook bij de opleiding zelf.

Life Science and Technology - Universiteit Leiden - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (10)

 • 1 december 2022
  Aanmelddeadline opleiding
 • 1 februari 2023
  Start opleiding
  Alle startmomenten
Tijdens de opleiding 27 eerstejaars

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom naar de kenmerken van een opleiding.

Life Science and Technology - Universiteit Leiden - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (12)

(Video) What do students think about the UT?

Studeren bij deze instelling

121 studenten volgen deze opleiding

27 eerstejaars aan deze opleiding

41% van de eerstejaars studenten is man

132 opleidingen

37.500 studenten in de gemeente Leiden Meer info over Leiden

Het eerste jaar

We hebben niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de onderwijsinstelling.

Studieverloop

Diploma binnen 3 jaar

61%

behaalt een diploma voor deze opleiding

5%

(Video) Webinar 5 oktober 2022 - Stappen in het studiekeuzeproces | WURtube

behaalt een ander wo-master diploma of hoger

34%

behaalt geen diploma

Meer weten?

Open dag, proefstuderen of meelopen Wil je weten hoe de sfeer is op een opleiding? Dan kun je deelnemen aan een open dag, gaan proefstuderen of een dagje meelopen. Ma... Uitleg
Tevredenheid 4.1/5.0 algemene tevredenheid

Hoe beoordelen de (oud)studenten deze opleiding?

Life Science and Technology - Universiteit Leiden - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (15)

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2022 over aspecten van deze opleiding?

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees hier meer.


Deze opleiding
Universiteit Leiden
Landelijk gemiddelde
Life Science and Technology
Verschil
Studenttevredenheid
Meer informatie
4.1 / 5 4.1 / 5

0.0 gelijk aan landelijk gemiddelde

Sfeer 4.1 / 5 4.3 / 5

0.2 minder dan landelijk gemiddelde

Studiefaciliteiten 4.0 / 5 4.1 / 5

0.1 minder dan landelijk gemiddelde

Studie opnieuw kiezen 4.1 / 5 4.3 / 5

0.2 minder dan landelijk gemiddelde

Inhoud en opzet 4.1 / 5 4.1 / 5

0.0 gelijk aan landelijk gemiddelde

Aansluiting beroepspraktijk 3.9 / 5 3.8 / 5

0.1 meer dan landelijk gemiddelde

+ Meer

Oordeel afgestudeerden

We hebben niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de onderwijsinstelling.

Studeren met een ondersteuningsbehoefte

Veel studenten hebben tijdens hun studie behoefte aan extra voorzieningen of flexibiliteit in het onderwijs. Dit kan komen door een aandoening zoals dyslexie, een chronische ziekte, psychische klachten, maar ook topsport of ondernemerschap tijdens de studie. Studenten beoordeelden hoe tevreden ze zijn over de ondersteuningsmogelijkheden bij hun onderwijsinstelling.

Na afstuderen

Je bent klaar met je studie. Hoe ziet de volgende stap eruit?

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees hier meer.

Life Science and Technology - Universiteit Leiden - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (17)

Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk voor studie Life Science and Technology

We hebben niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de onderwijsinstelling.

Oordeel Alumni

We hebben niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de onderwijsinstelling.

Meest gekozen beroepen

We hebben niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de onderwijsinstelling.

Kansen op de arbeidsmarkt

Dit zijn landelijke cijfers voor de totale studierichting (master - landbouw, biologie en biochemische technologie)

Toekomstige arbeidsmarktpositie: Matig
Samenhang baankans met economie: Hoog
Uitwijkmogelijkheden naar andere sector: Gemiddeld
Uitwijkmogelijkheden naar ander beroep: Gemiddeld
Contact Contact071 - 5271111

Meer weten over de opleiding? Neem contact op met Universiteit Leiden

Life Science and Technology - Universiteit Leiden - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (19)

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Van Hayes

Last Updated: 30/05/2023

Views: 6354

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Van Hayes

Birthday: 1994-06-07

Address: 2004 Kling Rapid, New Destiny, MT 64658-2367

Phone: +512425013758

Job: National Farming Director

Hobby: Reading, Polo, Genealogy, amateur radio, Scouting, Stand-up comedy, Cryptography

Introduction: My name is Van Hayes, I am a thankful, friendly, smiling, calm, powerful, fine, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.